ELEKTROZVON

Třímístný displej pro varhaníky D3100/D3125

Návod k obsluze

Dálkově ovládaný displej (číselník) slouží k zobrazování čísla písně a sloky při bohoslužbách. Bezdrátový ovladač obsluhuje nejčastěji varhaník z kůru, k jednomu displeji lze používat několik ovladač. Mimo třímístného čísla písně lze zobrazit také číslo sloky. Zobrazí se na 10 sekund uprostřed displeje a je doplněno tečnou (pro rozlišení). Číslo sloky lze také zvyšovat o 1 stisk tlačítka (*). Výška číslic je 100 nebo 125 mm, obvyklá barva je červená.

Zobrazení čísla písně

Volné číslice se přímo zobrazují na displeji. Po chybě můžeme zhasnout displej stiskem # a začít znovu.

Zobrazení sloky

Zobrazení sloky zahájíme stiskem *, do 5 sekund pokračujeme číslicí (číslicemi). Sloka je zobrazena 10 sekund, pak se zobrazení vrátí automaticky na číslo písně. Stiskneme-li během zobrazení sloky #, vrátí se zobrazení k číslu písně. Číslo sloky můžeme také zvětšit jedním stisknutím *.

Zhasnutí displeje

Displej zhasneme pomocí #. Automaticky displej zhasne po 60 minutách. Po stisku * se zobrazí naposledy nastavené číslo písně.

Montáž

Displej zavěsíme na skobičku nebo vrut za otvor v zadní desce. Do svorkovnice připojíme přívod od síťového adapteru, na polaritě nezáleží. Přívodní dvoulinku od adaptéru můžeme podle potřeby prodloužit (nadstavit).