ELEKTROZVON

Dálkové ovládání zvonů

Pro potřeby dálkového ovládání zvonů dodává firma Elektrozvon dálkové ovládání pro 1,2 nebo 4 zvony s přenosnými ovladači napájenými s baterie.

Běžný dosah dálkového ovládání je 200 m při použití kvalitních vnějších antén je dosah několik stovek metrů.

Pro ovládání na extrémně velké vzdálenosti je dodáván systém s pevnými vysílači s dosahem do 1500m. Tento systém nemá již bateriové napájení a je proto potřeba síťové napětí 230 V i na straně vysílače. Využití je např. pro přenos zapínacího signálu mezi farou a kostelem , kdy není možné propojení kabelem ( parky , vozovky apod. )

Cena dálkového ovládání je značně závislá na složitosti systému a požadavcích odběratele. Jelikož není dodáván jeden univerzální systém , je na každý případ zpracována konkrétní cenová nabídka s optimálním vybavením pro konkrétní případ což především šetří finanční prostředky farností.