Asynchronní elektropohon

K pohonu jsou standardně používány asynchronní elektromotory 680 ot/min . Přenos hnací síly na zvon je zajištěn prostřednictvím řetězu přes řetězová kola instalovaná na motoru a na závěsu zvonu. Zapínání motoru ve správný okamžik a na správnou dobu zajišťuje elektronická jednotka instalovaná v rozvaděči . Přesnou informaci o poloze zvonu během zvonění dává specielní čidlo instalované v blízkosti závěsu zvonu. Elektronická jednotka zajišťuje tak optimální rozhoupání zvonu a vlastní zvonění tak aby se co možná nejvíce přiblížilo klasickému ručnímu zvonění. Řídící jednotka je instalována v elektrickém rozvaděči , který je součástí dodávky a obsahuje i potřebné jistící a ovládací prvky pro spolehlivý provoz.

Asynchronní elektropohon je vhodný pro větší zvony z důvodu menšího zatížení – menší požadavky na přívodní vedení.